בלוק אנרכיסטי במצעד אחד במאי (תמונות)


אנרכיסט לערוץ 7: מתנגדים לציונות כמו לנאציזם

בלוק אנרכיסטי במצעד אחד במאי 01.05.2012

החזית האנרכו קומוניסטית "אחדות" מזמינה את כלל הפעילים האנרכיסטים (אנרכיסטים סוציאלים – אנרכו קומוניסטים, אנרכו אינדיבידואליסטים, אקו אנרכיסטים) לבלוק שחור אחד גדול
תל אביב, מצעד מהבימה לכיכר רבין
תחילת הסיפה – 18.00

השאיפה היא לבלוק רדיקלי בדרישותיו ובפוזיציה שלו:
"זכויות לוקחים, לא מקבלים"
"רק אוטונומיה, רק חירות"
"חירות, שוויון, אחווה"
"די לעבדות המודרנית"
"שום שלטון לשום אדם"
"לא למלחמה בין העמים, כן למלחמה בין המעמדות"
"רק סולידריות, רק אחדות"

אנו מצפים לסולידריות ולאיחוד טאקטי בבלוק הזה
כי רק אחדות נותנת כח

הזימון בפייסבוק