ההבדל העיקרי בין המרקסיסטים והאנרכיסטים

George-Orwellאנרכיסטים היו לקבוצה נבדלת משאר ה"מהפכנים" בכך שבעודם מסתמכים על עקרונות מעורפלים, התנגדו בחריפות לפריבלגיות ואי צדק בחברה. מבחינה אידאולגית, אנרכיזם ומרקסיזם הינם ניגודים ישירים. בפועל, ההבדלים מתבטאים בתכונות עיקריות בהם האידאולגיה מתאפיינת. מרקסיסתים דגלו בריכוזיות ויעילות, אנרכיסטים לאומת זאת, שואפים לחירות ושוויון. לאנרכיזם בספרד שורשים עמוקים וסביר להניח שישרוד יותר ממרקסיזם לאחר הפסקתה של השפעה סובייטית. בחודשיים ראשונים של המלחמה, אנרכיסטים, יותר משאר, היו אלה שהצילו את המצב. יותר מאוחר, חזית ההתנגדות האנרכיסטית הייתה לבעלת יכולת לחימה הגבוהה בין תושבי ספרד , למרות בעיות אירגון ומשמעת.

ג'ורג' אורוול – מחווה לקטלוניה