ועידה כללית של מהפכנים סוציאלים ואנרכיסטים

ועידה כללית של מהפכנים סוציאלים ואנרכיסטים (1.7.12)
הועידה התרחשה בקייב – אוקראינה, היתה נוכחות של פעילים ממספר ארצות (רוסיה, ישראל וכו.)
חברי "אחדות" גם תפסו בה חלק ותרמו בגיבוש רעיונות בנושא מהפכה הסוציאלית

פעילי החזית (בריגדת "מרכז") במחנה אימונים אקולוגי

מחנה אימונים אקולוגי שנערך בין 15-16 ביוני
במחנה השתתפו פעילי "אחדות" ממרכז הארץ (הסקציה ידועה גם כבריגדת "מרכז")
חוץ מאימונים פיזיים אקטיביסטים למדו על תיאוריה אנרכיסטית. פעילי "אחדות" גם סרקו את שטח האתר טבע ששהו בו, וניקו אותו מזבל ופסולת שהצטבר לאורך שנים.

"פורום בת ים" – ניסיון ראשון

ניסיון ראשון של פורום חי בבת ים (יוזמת תושבי העיר)
הרעיון של הפורום הוא לעשות אותו קבוע פעמיים בחודש
נושאים בפורום:
פוליטיקה
בעיות חברתיות
מטרות הפורום:
להיות מסגרת הולמת לשינוי חברתי ומודל למועצה אזורית זעירה (ללא גופי שלטון סמכותיים)

דמוקרטיה ישירה – דיון פתוח

יוזמה של תושבי בת ים לפורום פתוח של ניסיון בדיון נוסח דמוקרטיה ישירה
מארגני האירוע – פעילי "אחדות"

מיקום – פארק רבין – בת ים
זמן 16\2012

נושאי הדיון:
1. בעיית הפליטים מארצות אפריקה
2. פשע בעיר – דרכים להתמודד בלי כוחות הממשל (משטרה, משפטים וכו.)
3. מצוקת משאבים ויוקר מחיה – דרכים לפתרונות (קומונות, קואופרציות, איגודים מקצועיים\קהילתיים)

אנו מזמינים לא רק את תושבי בת ים עלה אנשים גם מערים אחרות
כי רק אחדות נותנת כח!

*לא רצויים: מנהיגים פוליטיים, "מנהיגי המחאה", מנהיגי או נציגי מפלגות, משרתי השלטון – אנשי צבא קבע או אנשי כוחות המשטרה
*ניסוח הטקסט בלשון זכר רק מטעמי נוחות

 

היום ב"12 במאי – מחזירים את המדינה לאזרחים"

היום ב"12 במאי – מחזירים את המדינה לאזרחים"
חולק כ100 גיליונות של "הוורד השחור" וכמה עשרות עלונים של ה"mevakerhamedina"


בלוק אנרכיסטי במצעד אחד במאי (תמונות)


אנרכיסט לערוץ 7: מתנגדים לציונות כמו לנאציזם

בלוק אנרכיסטי במצעד אחד במאי 01.05.2012

החזית האנרכו קומוניסטית "אחדות" מזמינה את כלל הפעילים האנרכיסטים (אנרכיסטים סוציאלים – אנרכו קומוניסטים, אנרכו אינדיבידואליסטים, אקו אנרכיסטים) לבלוק שחור אחד גדול
תל אביב, מצעד מהבימה לכיכר רבין
תחילת הסיפה – 18.00

השאיפה היא לבלוק רדיקלי בדרישותיו ובפוזיציה שלו:
"זכויות לוקחים, לא מקבלים"
"רק אוטונומיה, רק חירות"
"חירות, שוויון, אחווה"
"די לעבדות המודרנית"
"שום שלטון לשום אדם"
"לא למלחמה בין העמים, כן למלחמה בין המעמדות"
"רק סולידריות, רק אחדות"

אנו מצפים לסולידריות ולאיחוד טאקטי בבלוק הזה
כי רק אחדות נותנת כח

הזימון בפייסבוק

מפגש בין פעילי "אחדות" ופעילים אנרכיסטים מבאלרוס

אנו מזכירים, שיש שלוש אנרכיסטים (פעילים ב RD) שיושבים עכשיו בבית סוהר של המשטר הפאשיסטי הבלארוסי (תקופות של שמונה, שש ושלוש שנים)