בריגדת "מרכז" ביום כיף ולמידה באתר טבע במרכז הארץ

המחנה נמCIMG0026שך מספר ימים וכלל למידה תיאורטית וספורט בסיסי (שחיה ואימוני השרדות).
ספורט – שחיה וריצות
תיאוריה – הדמיית "ויכוח" בין פאשיסט (ציוני) לאנרכיסט, בין ליברל לאנרכיסט, בין "אנרכו" קאפיטליסט לאנרכיסט.
הישרדות – טרור צלפים, מה עושים?, דילוג והתקדמות תחת ירי האויב, התחמקות מרימון שנפל בקרבה, השגת מי שתיה במדבר.

להמשיך לקרוא