כינוס האנרכיסטים הבינ"ל (שווייץ – סנט אימייה)

הסתיים הכינוס האנרכיסטים הבינ"ל (שווייץ – סנט אימייה)
בכינוס היו קרוב ל3000 אנרכיסטים מכלל העולם, כולל אנרכיסטים מארגונים הבינ"ל כמו IWA, IFA, Anarkizmo, IUA ומארגונים  בולטים ומשפיעים כמו FAI (איטליה), FAI (ספרד), FA (צרפת), CNT (ספרד) ועוד רבים אחרים. היו גם אנרכיסטים מאפריקה ומיפן וגם מדרום אמריקה. נציג IUA (בתמונות עם המשקפיים) היה שם והציג את הארגון הבינ"ל שלנו ("אחדות" מייצגת את IUA בישראל – פלסטין). בכינוס היתה אווירה של אחווה ונוצרו קשרים בינ"ל חדשים.
אנו מציגים כמה תמונות מהאירוע ההיסטורי הזה

להמשיך לקרוא